blogcu.com/ads.txt google.com, pub-1835876626438590, DIRECT, f08c47fec0942fa0 ilimyurdu

Söğüt Alayı Nedir

2017-03-03 21:48:00

SÖĞÜT ALAYI İkinci Abdülhamid Yıldız Sarayı'nın duvarlarının çevresinde, Ertuğrul ve Orhaniye kışlalarını yaptırtıp, 15 bin asker yerleştirtmişti. Kışlalardaki askerlerin çoğunluğu Arnavut, Boşnak ve Arap'tı. Yıldız Sarayı'ndaki muhafızların içinde en ilgi çekici olanları ise Osmanlı hanedanının mensup olduğu Karakeçili aşiretinden Türkmenler'in oluşturduğu "Söğüt Alayı" idi. Söğüt Alayı 200 kişiden oluşan bir süvari birliğiydi. Sultan, Söğüt Alayı'na alınacak muhafızların, Ertuğrul Gazi ile Söğüt'e gelmiş ailelere mensup, çok iyi ata binen, güzel ahlaklı, beş vakit namazını kılan, kendi işi ile uğraşan, mazbut, yakışıklı ve boylu poslu kimseler olmasını emretmişti. Askerler sakallı veya sakalsız olabilirlerdi. Sakallıların sakalı kesilmez fakat bakımlı tutmalarına dikkat edilirdi. Aşiret mensupları İkinci Abdülhamid'in özel muhafızlığını yapacaklarından, hizmetleri sürekli olacak ve memleketleri ile ilişkileri kesilecekti. Bu yüzden muhafız olacakların kendi arzu ve istekleriyle gelmesi önemliydi. Seçilen muhafızlar, emirlere son nefeslerine kadar mutlak itaat edip, padişaha sadakatle hizmet edeceklerine dair Ertuğrul Gazi'nin Türbesi'nde yemin ederlerdi..... Devamı

Hz. Adem'e Yapılan Secdenin Mahiyeti ve İblis'in İsyanı

2016-03-04 19:04:00

Hz. Adem'e Yapılan Secdenin Mahiyeti ve İblis'in İsyanı   Deniliyor ki, Hz. Adem ‘in ruhu mübarek başında 100 yıl , göğsünde 100 yıl , bacakları ve ayaklarında 100 yıl eğlendi. Sonra Cenab-ı Hak bütün yaratıkların isimlerini ona öğretti. Sonra bütün meleklere ona secde etmelerini emretti. Hepsi de secde ettiler. İblis secde etmediği için Allah (cc) onu cennetten sürdü.  Hz. Adem’e yapılan bu secde ululama secdesi idi. İbadet secdesi değildi. Hz.Yusuf’un kardeşlerinin kendisine yaptığı secde gibiydi. Zira secde yalnız Allah (cc)’a yapılır. Hz.Adem’e yapılan secde kıbleye yapılan secde gibidir. Nitekim Kabe’ye karşı yapılan secde Kabe’ye değil Cenab-ı Hakka yapılmaktadır. Bazıları ilk defa secde eden İsrafil (as) idi, onun için Levh-i Mahfuz’un idaresi ona verildi demişlerdir. Cafer Sıddık (ra) diyor ki, Hz.Adem ‘e ilk secde eden Cebrail, sonra Mikail,sonra İsrafil, sonra Azrail, sonra yakın melekler,sonra diğer meleklerdir. İbn-i Abbas diyor ki; Hz.Adem’e Cuma günü öğleden ikindi vaktine kadar secde edildi. Sonra Cenab-ı Hak Hz.Havva’yı, Hz.Adem uykuda iken onun sol kaburga kemiğinden yarattı. Uyandığı zaman Hz.Havva’yı görünce, ona yanaşmak istedi. Melekler ona: Uzak dur, dediler Niçin uzak durayım. Allah (cc) onu benim için yarattı dedi. Melekler: Onun mehrini ver dediler. Mehir nedir deyince melekler: Hz.Muhammed (SAV)’e üç kere salavat getirmektir dediler, o da getirdi. Sonra Cenab-ı Hak, Hz.Adem  ile Hz. Havva’ya bütün cennet nimetlerini helal kıldı. Yalnız buğday ağacından sakının, ona dokunmayın buyurdu. Bazıları o ağacı üzüm, bazıları incir ağacıdır diyorlar. Sonra iblis, Hz.Adem ile Hz.Havva’yı kıskandı. Alemde kıskançlık ilk defa İblis’ten ç... Devamı

Namazda okuduğumuz tesbihatların anlamları

2016-02-19 15:05:00

NAMAZ TESBİHATLARININ ANLAMLARINI BİLİYOR MUYUZ ? "SübhanAllah" Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır. "Elhamdülillah" Anlamı: Hamd Allah'adır. "Allah-ü Ekber" Anlamı: Allah en büyüktür. "Sübhane Rabbiyel Azim" Anlamı: Ey büyük Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. "SemiAllahü limen hamideh" Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti (kabul etti). "Rabbena leke'l-hamd" Anlamı: Ey Rabbimiz! Her türlü hamd ancak sanadır. "Sübhane Rabbiye'l-alâ" Anlamı: Ey Yüce Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" Anlamı: Allah'ın selamı üzerinize olsun. "Allahümme ente's-selamü ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" Anlamı: Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir. "Alâ Resulina Muhammedin salavât" Anlamı: Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun. "SübhanAllahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" Anlamı: Allah eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur. "Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir. "Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'... Devamı

Öğretmenin Özellikleri

2016-02-19 14:36:00

ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ Karakter Yönünden; Öğrencilerini sever ve onlarla bir arada bulunmaktan zevk duyar. Öğrenmekten haz duyar. Enerjik ve sağlıklıdır. Hevesli ve isteklidir. Planlı ve düzenlidir. Duygusal olgunluğa ulaşmıştır. Coşkularında durulaşmıştır. Kendine güvenir. Korku ve kaygılardan sıyrılmıştır. Öğrencilerini beğenmede cömerttir. İyi ilişkiler kurmada beceriklidir. Başkalarıyla kaynaşabilir. Doğru ve yansızdır. Hoşgörülüdür. Şakadan hoşlanır. Sabırlı ve sinirlerine egemendir. Toplumsal Uyum Yönünden; Öğretmenliğe uygun bir yaşamı vardır. Öğrencilerini olduğu gibi kabul eder. Öğrencilerini, kendi güdülerini doyurmada araç olarak kullanmaz. Öğrencileriyle duygudaştır. Öğrencilerine birer kişi olarak davranır. Öğrencilerine karşı eş uyumludur. Öğrencilerine dostça davranır. Öğretim Yönünden; Çalışmalarını özenle planlar. Öğrenmenin her öğrencinin yaratıcı çabaları ile gerçekleşeceğini bilir. Gerçekleri öğrencilerine sunmaktan çekinmez. Çağdaş öğrenme ilkelerini benimser ve uygular. Öğrencilerin anlamasına önem verir. İşlerini süresi içinde düzenli yapar. Öğrencilerine ayrı ayrı yardım eder. Öğrencilerin düşüncelerini dersinde kullanır. Konularını öğrencilerinin ilgilerine bağlar. Öğrencilerinin düşüncelerini ortaya koymasına olanak hazırlar. Öğrencilerinin öğrenme güçlüklerini tanır. Disiplin için yapıcı önlemler alır. Yapıcı bir disiplin uygular. Kendini yetiştirmeye ilgili ve heveslidir. Toplumsal etkinliklere katılır. Akıcı konuşmaya çalışır. Çevre kaynaklarından yararlanır. Eğitim teknolojisini iyi kullanır.... Devamı

Dilin Afetleri (dilimiz başımıza ne işler açar)

2016-02-19 14:57:00

DİLİN AFETLERİ 5872 - Ebu Sa'idi'l-Hudri radıyallahu anh, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan anlatıyor: "Ademoğlu sabaha erdimi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikâmette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!" derler." Tirmizi, Zühd 61, (2409). 5873 - Süfyan İbnu Abdillah radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü dedim, uyacağım bir amel tavsiye et bana!" şu cevabı verdi:   "Rabbim Allah'tır de, sonra doğru ol!" "Ey Allah'ın Resûlü dedim tekrar. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?" Eliyle dilini tutup sonra: "İşte şu!" buyurdu."  Tirmizi Zühd 61, (2412). 5874 - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır koşuşsun ya da sussun." Tirmizi, Kıyamet 51, (2502). Tirmizi'nin İbnu Ömer radıyallahu anh'tan yaptığı diğer bir rivayette Resûlullah: "Kim susarsa kurtulur" buyurmuştur. 5875 - Ali İbnu'l-Huseyn, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklediyor:"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:   "Kişinin mâlâyâni şeyleri terki İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir." Tirmizi, Zühd 11, (2318, 2319); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 3. (2, 903). 5876 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam ölmüştü, diğer biri, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: "Cennet mübarek olsun!" Resülullah aleyhissalâtu vesselâm sordu: "Nereden biliyorsun? Bel... Devamı

Nostalji Sitesi

2015-01-07 00:22:00

hepimizin çocukluğumuzda veya gençliğimizde yaşadığımız olaylar veya tanıdığımız kişilerle ilişkilendirdiğimiz eski şarkılar vardır mutlaka. Hani o şarkıları dinlerken o kişi gelir aklımıza veya yaşadığımız güzel anlar.   sürekli mırıldanırız ama adı bir türlü aklımıza gelmeyen nostalji şarkılar vardır. 70'lerden 80'lerden ve 90'lardan kalma eski şarkılar ve videolar.  Nostalji hayatımızın içinde yer alan ve hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz şey. İşte maziden bazı anılar ve kişileri bizlere anımsatabilecek şarkıların ve videoların birarada yer aldığı bir nostalji sitesi  :www.nostaljiburada.com Devamı