blogcu.com/ads.txt google.com, pub-1835876626438590, DIRECT, f08c47fec0942fa0 İslamiyetten Önce Türk Tarihi KPSS Çıkmış sorular

İslamiyetten Önce Türk Tarihi KPSS Çıkmış sorular

2011-03-28 18:34:00

İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK TARİHİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY BU VİDEODA VAR

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VİDEO 

 

 

 

İslamiyetten önceki Türk Tarihi Konusunda KPSS de çıkmış sorular ve cevapları 

Konu1: İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

 

KPSS Tarih Çıkmış sorular

2001KPSS:  Uyguların aşağıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıttır ?

I: Duvar Resmi

II: Dokuma

III: Mimari

Cevap:  Duvar Resmi ve Mimari

 
 

 

 

 

2002 KPSS: Orta Asya Türk Devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir?

A: Yargu  B: Töre  C: Kün   D: Budun E: Oğuş

Cevap:  Kün: Halk Demektir.   Budun: Boyların birleşmesiyle oluşan siyasi yapı. Oğuş: Aile.

Doğru cevap: Töre Olacak

 
 

 

 

 

2004 KPSS :  I:Karabalsagun Kitabesi

                       II: Manas Destanı

                      III. Orhun Kitabeleri

Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler dönemine aittir ?

Karabalsagun Kitabesi: Uygurlar’ın kuruluşundan, zaferlerinden ve Mani dininden de detaylı olarak bahseder

Manas Destanı: Kırgızlara Aittir

Orhun kitabeleri: Göktürkler dönemine aittir.

 

 

2004 KPSS :

I: Kurultay

II: Toy

III:İl

Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde siyasi, ekonomik ve kültürel işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclislerdir?

Cevap: Eski Türklerde Meclise Kurultay veya Toy derlerdi.

 
 

 

 

 

 

2005 KPSS

İslamiyet öncesi Türklerin farklı inanışlardan sahip insanlarla bir arada yaşamış olmaları aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

A) İkili yönetim olduğuna

B) Birden çok devlet kurduklarına

C) Hoşgörülü bir yapıya sahip olduklarına

D) Göçebe bir yaşam sürdüklerine

E) Yerleşik yaşama geçtiklerine

Cevap: C Şıkkı ( Çok Basit bir soru)

 

2005 KPSS

Uygurlar döneminde , ticari ilişkilerin gelişmesiyle kişiler arası anlaşmalar yazılı hale getirilmiştir.

Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili belgelerin meydana getirilmesini zorunlu kılmıştır?

A)     Sanat   B) Siyaset     C) Askerlik         D) Din           E)Hukuk

 

Cevap: Hukuk ( Çok Basit bir soru)

 

 
 

 

 

 

 

2006 KPSS

Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür ?

A)Sogd   B) Kiril  C) Orhon     D) Latin   E) Sanskrit

Cevap : Orhon Alfabesi , diğer adıyla Göktürk Alfabesi

                                                     

 

2007 KPSS

İslamiyetten önce Türklerin

I.                    Tarımda sulama kanalları yapma

II.                  Halı-kilim dokumacılığı yapma

III.                Silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme

Uğraşlarının hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?

Cevap: Türklerin yerleşik hayata geçmeleriyle alakalı sorular ağırlıklıdır. Bu soru da bunlardan birisi. Verilen seçeneklerden, Tarımda sulama kanallarının yapılmış olması Türklerin yerleşik hayata geçtiklerinin göstergesidir.  

 
 

 

 

 

2008KPSS

 

İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir?

A) Hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine

B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna

C) Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna

D) Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna

E) Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna

Cevap: C Şıkkı

 
 

 

 

 

 

2009 KPSS

Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm’i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır.

Yalnız bu bilgiyle,

I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,

II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,

III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) I ve II            D) II ve III           E) I, II ve III

Cevap: D Şıkkı

 
 

 

 

 

 

2010 KPSS

Türk Devletlerinde,

I. taht kavgalarının ortaya çıkması,

II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,

III. çeşitli dinlere inanılması

durumlarından hangileri  ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II          C) Yalnız III           D) I ve III          E) I, II ve III

 

Cevap: A   ( Yalnız I  ) Bu anlayış Türk devletlerinde sık sık taht kavgalarının çıkmasına ve Türk devletlerinin parçalanmasına sebep olmuştur.
 

 

 

38586
0
0
Yorum Yaz