Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Etkileri Nelerdir

2011-05-31 14:17:00

TÜRKİYE COĞRAFİ KONUMU VE ETKİLERİ- ÖZEL KONUM VE MATEMATİK KONUMU

Dünya üzerinde bulunulan yer "coğrafi konum" olarak ifade edilir.Bu yeri iki şekilde ifade etmek,tanımlamak mümkündür. 

1-Matematik Konum:Enlem ve boylamla (meridyen ve paralelle) ifade edilen konumdur. 

2-Özel Konum: Denizler,dağlar,komşu ülkeler, ulaşım yolları, farklı ekonomik bölgeler,kıtalar gibi özellikler dikkate alınarak yapılan tanımlamadır. 

MATEMATİK KONUM

1-36 derece-42 derece kuzey enlem (Paralel) leri ve 26 derece-45 derece doğu boylam (meridyen) ları arasındadır. 
2-Ekvatora göre kuzey yarımkürede ve baş meridyene göre doğu yarımkürededir. 
3-Matematik iklim kuşağı olarak "orta kuşak"ta ve sıcaklık kuşağı olarak "ılıman kuşak" ta yer alır. 
4-Mevsimler belirgin olarak yaşanır. 
5-Doğu batı mesafe ortalama 19 x 85 kilometredir. 
6-Kuzey güney mesafe 6 x 111 km dir. 
7-Batı-doğu uç noktalar arasında 76 dakika zaman farkı söz konusudur. 
8-Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık azalır.(7-8 derece santigrat)
9-Türkiye'de gölge boyu hiç sıfır olmaz(güneş ışınları hiç dik gelmez) 
10-Gölge boyunun en kısa olduğu a gölgenin yönü kuzeyi gösterir.
11-Orta kuşakta olduğu için batı rüzgarı kuşağında bulunur 
12-Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyılarından sıcaktır 
13-Akdeniz, Karadeniz'den daha tuzludur. 
14-Dağların kuzey yamaçları serin,güney yamaçları daha sıcaktır(bakı etkisi) 
15-Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür,güneyden esenler yükseltir. 
16-Çizgisel hızımız alçak enlemlerdeki hızdan az ve yüksek enlemlerden daha yüksektir. 
17-Kutup Yıldızının görülme açısı 36 derece ile 42 derece arasında değişir.
18-Dünya günberi noktasında iken kışı ve günöte noktasında iken yaz mevsimini yaşarız. 

ÖZEL KONUM 

1-Asya'nın güneybatısında ve Avrupa'nın güneydoğusundadır. 
2-Asya toprakları Anadolu,Avrupa toprakları Trakya olarak adlandırılır. 
3-Akdeniz,Karadeniz ve Ege denizi ile çevrili yarımada şeklindedir.
4-8000 km yi aşan kıyılarımız deniz ulaşımı, balıkçılık , su ürünleri avcılığı, turizm ve denizaltı madenciliğine olanak tanır. 
5-Üç eski dünya karasının ortasındadır. 
6-Yeryüzü çok engebelidir.Kuzeyde Karadeniz dağları ve güneyde Toroslar ana dağ kuşaklarını oluşturur. 
7-Yerkabuğu kırıklı olan Türkiye'de deprem,volkan ve kaplıca olayları sık görülür. 
8-Gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki fark yüksektir(yaklaşık 34000 km kare) 
9-Tarım alanları sınırlıdır.(dağlık oluş) 
10-Ulaşımda zorluklar yaşanır.Kuzey-güney ulaşım belli geçitlerle mümkündür. 
11-Erozyon etkilidir. 
12-Yağış dağılışında denizlerin ve yer şekillerinin etkileri hissedilir. 
13-Dağların doğrultusu batı-doğu olduğu için kuzey ve güneyde boyuna kıyı(girinti çıkıntı az) görülür. Ege kıyıları ise çok girinti-çıkıntılıdır. 
14-Petrol üreten Ortadoğu'ya yakınız. 
15-Tarihte pek çok kavim gelmiş,uygarlıklar kurmuştur. Bu kalıntılar turistik değer taşır. 
16-Dünyanın ilk neolitik yerleşimlerine ev sahipliği yapmıştır. 
17-Pek çok ülke ile komşu ve 2750 km den uzun kara sınırına sahiptir.Komşu ülkelerle ticaret imkanları vardır. 
18-Yer şekli çeşitliliği bitki ve hayvan türlerinde zenginliğe neden olur. 
19-Yer şekli zenginliği aynı a 4 mevsimin yaşanmasına olanak verir. 
20-Farklı iklimler, farklı tarım ürünlerinin yetişmesine yol açar 
21-Yükseklik batıdan doğuya artarken sıcaklık değerlerinde düşme görülür. 
22-İklim ve bitki çeşitliliği en çok Marmara bölgesindedir. 
23-Konut tipleri ve malzemesi özel konuma göre şekillenir.

8712
0
0
Yorum Yaz